Thursday, 15 September 2011

Kisah Teladan Fatimah ra

Kisah kesalahan Fatimah r.a.

Salman al Farisi meriwayatkan bahawa suatu ketika Fatimah telah berkunjung ke rumah Rasulullah saw dengan menangis, Rasululullah merasa hairan melihat keadaan anaknya, maka Rasulullah saw pun bersabda yang bermaksud : “wahai anakku Fatimah, mengapakah kamu menangis anakku ?’Kemudian Fatimah pun berkata,”Ya Rasululullah ayahku, malam tadi saya telah bergurau dengan Ali, dalam pergurauan itu saya telah berkata sesuatu yang menyinggung perasaan Ali, kemudian saya  dapati muka Ali menjadi marah, saya menyesal dengan apa yang telah terkeluar dari mulut saya.Lalu saya berkata pada Ali,”Wahai kekasihku, manjaku, maafkanlah kesalahanku.”Berkata Fatimah lagi:”Setelah saya berkata demikian pada Ali, maka saya pun mengelilingi Ali sebanyak 72 kali dengan merayu kepadanya supaya dia memaafkan saya, akhirnya Ali memaafkan saya dan Ali tertawa kepada saya dengan kerelaannya dan saya tetap takut kepada Allah swt.”Sebaik sahaja Rasulullah saw mendengar kata-kata anaknya Fatimah itu maka Rasulullah pun bersabda,”Wahai anakku Fatimah, demi Zat yang telah mengutuskan aku sebagai Nabi dengan agama yang sebenar, sesungguhnya kalau  engkau mati sebelum Ali memaafkan kamu, nescaya aku tidak akan menyembahyangkan mayatmu.”“Wahai anakku, tidakkah kamu tahu bahawa kerelaan Allah dan kemarahan seorang suami itu juga merupakan kemarahan Allah swt.”Rasulullah saw bersabda lagi, “Wahai anakku, seorang perempuan beribadah yang betul-betul seperti  ibadah Siti Maryam anak puteri  Imran, kemudian suaminya tidak merelakan kepadanya, maka Allah swt tidak akan menerima daripadanya akan amal ibadatnya.”Bersabda Rasulullah saw lagi,”Wahai anakku Fatimah, amal yang paling utama bagi para wanita ialah taat kepada suaminya dan sesudah itu tidak ada lagi amal yang paling utama dari bermesra dengan suaminya.”Bersabda Rasulullah saw lagi,” Wahai Fatimah, duduk satu jam bermesra dengan suami itu lebih baik bagi mereka daripada ibadat satu tahun. Dan dicatatkan tiap-tiap pakaian yang dikenakan pada waktu bermesra itu, seperti pahala mati syahid.”Akhirnya, Rasulullah bersabda lagi,”Wahai Fatimah, sesungguhnya seorang perempuan apabila dia bermesra dengan suaminya sehingga memakai pakaian untuk suaminya dan anaknya, maka sudah pasti baginya syurga dan Allah swt memberikan kepadanya sebuah gedung yang beraneka pakaian dalam syurga.”

No comments:

Post a Comment